בדיקת אינטגרציה למערכות כיבוי אש ע"י מהנדס מומחה לתיאום בין מערכות החירום

למה צריך בדיקת אינטגרציה למערכות בטיחות?

בדרך כלל מערכות כיבוי אש מותקנות ע"י כמה בעלי מקצוע שאין להם קשר אחד לשני. בדיקת אינטגרציה באה לבדוק שהמערכות שהותקנו ע"י בעלי מקצוע שונים עובדות אחת עם השניה לפי סדר ובתזמון מושלם.

 לדוגמא:

  • מערכת מתזים הנכנסת לפעולה במצב חירום חייבת לדווח למערכת גילוי עשן.

במידה והחייגן במערכת גילוי לא מחייג ל-3 מנויים (מתוכנת).

אזי לא נדע שיש כמות מים אדירה שמופעלת ברגע זה.

  • מפוחי עשן לא יופעלו אם לא יקבלו דיווח ממערכת גילוי אש ועשן.

לכן עשן לא יסתלק לו מהמבנה (עפוף עשן) ויקשה על הכבאים

  • גנראטור שנכנס לפעולה במידה ורשת החשמל נפלה.

מה זה אינטגרציה למערכות כיבוי אש?

אינטגרציה למערכות כיבוי אש נועדה לצורך בדיקת מערכות כיבוי האש שעובדות בתיאום מושלם אחת עם השניה במקרה של שריפה. בדיקה זו מבררת תיאום בין מערכות חירום כמו:

מתזים

גילוי עשן

מפוחי עשן

מעליות

גנראטור

ועוד…

בעצם סנכרון בין מערכות חירום

וידוא שכל המערכות "מדברות אחת עם השניה" ופועלות לפי סדר פעולות מסויים ובתזמון מושלם.

מי מבצע את הבדיקה?

את הבדיקה מבצע מהנדס חשמל מורשה כשיועץ הבטיחות מלווה אותו. בנוסף הבדיקה מלווה גם ע"י: טכנאי מעליות, טכנאי מתזים, טכנאי גילוי עשן ונציג מטעם המבנה

אישור אינטגרציה מערכות כיבוי אש למבנה

אישור האינטגרציה למערכות כיבוי אש נעשה ע"י מהנדס מורשה שהוא גם חשמלאי בודק או ע"י מעבדה מוסמכת. 
לטובת מסירת האישור מתבצע משטר הפעלות (משטר הפעלות בהתאם להסבר והדוגמאות המפורטות בפיסקה "מה זה אינטגרציה למערכות כיבוי אש").
את האישור שהתקבל מההמנדס או המעבדה מעבירים לגוף הדורש שהוא תמיד כיבוי אש, וכיבוי אש נותנים את האישור הרשמי.

כיצד מתבצעת הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת לפי דרישות גורמי אכיפה כמו כיבוי אש.