ספרינקלרים מחיר

מחירי הספרינלרים המצויינים בדף זה הם מחירים כללים בלבד ומציינים מחירי שוק מקובלים. צרו קשר ונגיד לכם בדיוק את המחיר בהתאם לסוג המבנה, סוג הספרינקלרים אותו אתם צריכים, כמות הספרינקלרים וכו'.

עלות התקנת ספרינקלרים

מחיר להתקנת מתז ספרינקלר אחד היא כ 550 ש"ח לפני מע"מ.

אנו מספקים שירות החל מהתקנה של 5 ספרינקלרים.

עלות תחזוקת ספרינקלרים שנתית

עלות תחזוקה לספרינקלר היא כ 150 ש"ח.

ביקורת ספרינקלרים 

עלות ביקורת ספרינקלרים היא כ 700 ש"ח לפני מע"מ.
העלות היא לביקורת בלבד, ללא תחזוקה ותיקון (אם צריך).


עלות הזזת ספרינקלרים 
  

 עלות הזזת ספרינקלר היא כ 500 ש"ח להזזת כל ספרינקלר.

אנו מספקים שירות החל מכמות של הזזת 5 ספרינקלרים.

 * המחיר כולל את הכול: חומרי גלם, עבודה ותכנון.

**מחירים לפני מע"מ.