סקר סיכונים בעבודה

סקר סיכונים מתייחס למפעלים / עסקים אשר עובדים עם חומרים מסוכנים / נפיצים / דליקים. חומרים אשר עלולים לגרום נזק לסביבה ולאדם.
בכדי למנוע פגיעה בסביבה, כיבוי אש דורש מאותם עסקים שעובדים עם חומרים מסוכנים לבצע סקר סיכונים

דוגמאות להמלצות סקר סיכונים:

  • אחסון מקסימלי של חומרים מסויימים באותו מקום.
  • התקנת ברזי כיבוי במרחק מסויים מאזורים מסוכנים.
  • פתיחת דרכי גישה לרכבי כיבוי אש לאיזורים מסויימים.
  • ברדיוס של 6 מטרים ממיכל סולר לא יהיו חומרים דליקים.

סקר סיכונים תפקידו לבצע הערכה היכן קיימת סכנה מאותם חומרים דליקים

וכיצד למנוע התלקחות ופיצוץ של אותם חומרים מסוכנים:

  • להגדיר (במידה ויש) חלקים במבנה בהם קיימת סכנה להתלקחות אש או פיצוץ.
  • לבחון את פוטנציאל עוצמת הפיצוץ / פריצת שריפה – וסכנה גם למבנה עצמו וגם למבנים מסביב.
  • העברת המלצות לצמצום ומניעת פוטנציאל סכנה עקב שימוש בחומרים דליקים ונפיצים.

תהליך ביצוע סקר סיכונים

קבלת אישור

הגשת התכנית לאישור לנציגות כיבוי אש

ביצוע תכנית הבטיחות

ליוי של יועץ בטיחות האש, שהכין את הסקר, מול בעלי המקצוע שמבצעים את הנחיות תכנית בטיחות האש, לבעל המבנה

הכנת תכנית בטיחות אש

 הכנת תכנית בטיחות אש לצמצום פוטנציאל נזקים. התכנית יכולה לכלול למשל: התקנת מערכות כיבוי אש, יצירת דרכי מילוט וגישה לכיבוי אש, הדרכת עובדים, הגדרת חוקי בטיחות כמו כיצד לאחסן ולנהוג עם חומרים מסוכנים ועוד

הכנת תכנית כיבוי אש

הערכת גובה הסיכון – זאת אומרת מה עוצמת הפיצוץ / פוטנציאל שריפה ועד איזה מרחק ועוצמה הם מהווים סכנה לסביבה

הערכת פוטנציאל התלקחות / פיצוץ

הגעה פיסית למבנה של יועץ בטיחות האש שמבצע את  סקר הסיכונים לצורך זיהוי פוטנציאל התלקחות / פיצוץ שעלולים לגרום נזק לסביבה

מכינים ומיישמים עבורכם סקר סיכונים בעבודה – ס.א.ן פתרונות

ניסיון של שנים ארוכות

ניסיון של שנים ארוכות בעבודה עם מפעלים ומבנים בתחום הבטיחות בעבודה -עבודה עם חומרים נפיצים וניסיון ממקרים שקרו.

 

הכרת כל סוגי החומרים

הכרת כל סוגי החומרים והידע אם קיימת סכנה ומה הסכנה של ערבוב חומרים מסויימים – מאפשרים לנו להגן על המבנה, ועל חיי אדם מפני חומרים נפיצים ודליקים ולתת הכוונה נכונה כיצד לנהוג אם חלילה קרה אסון.

קבלת היתר מכיבוי אש

מבצעים עבורכם את כל התהליך של קבלת היתר מכיבוי אש.