היתר בניה

תהליך קבלת היתר בניה:

בקשה לאישור תחילת עבודה

משלימים דרישות מינויים והצהרות: כמו מינוי קבלן.
5 ימי עבודה.

מזל טוב. אפשר להתחיל לבנות.

מגישים בקשה להיתר ע"י עורך הבקשה

שלבים לאישור הבקשה:

א. אישור סף. בודקים שהבקשה ברור ויש את כל המסמכים.
עד 10 ימי עבודה.

ב.  אישור מבחינה תכנונית.
45-90 ימי עבודה.

ג.  לאחר אישור ההיתר > בדיקת בטיחות בהתאם לתכנון.
עד 30 ימי עבודה (אלא אם כן יש צורך במכון בקרה).

ד. דרישת תשלום: אגרות בניה, היטלים והשבחות.
עד 10 ימי עבודה. ההיקף תקף ל 3 שנים.

הכנת הבקשה להיתר

את הקשה מתכנן אדירכל. ההכנת הבקשה מצריכה גם אישורים לפי צורך.

מבקשים מידע להיתר מהוועדה המקומית לתכנון ובניה

את המידע מבקשים לאחר שהחלטנו מה אנחנו רוצים לבנות > הבדיקה לוקחת כ 35 ימים > המידע תקף לשנתיים  מיום קבלתו >

פניה לעורך בקשה מוסמך

עורך בקשה מוסמך הינו בדרך כלל:  מהנדס, אדריכל או הנדסאי (בניין או אדריכלות).

לא ניתן להגיש בקשה עצמאית. רק עורך בקשה מוסמך יכול להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

בנוסף לפיקוח של מי שאחראי על הבניה, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גם תפקח על הבניה.

באם הבניה תקינה, בסיום הבניה תינתן תעודת גמר ע"י הוועדה המקומית.