היתר בניה

תהליך קבלת היתר בניה:

בקשה לאישור תחילת עבודה

משלימים דרישות מינויים והצהרות – כמו מינוי קבלן.
5 ימי עבודה.

מזל טוב. אפשר להתחיל לבנות.

מגישים בקשה להיתר ע"י עורך הבקשה

שלבים לאישור הבקשה:

א. אישור סף. בודקים שהבקשה ברורה ויש את כל המסמכים.
עד 10 ימי עבודה.

ב.  אישור מבחינה תכנונית.
45-90 ימי עבודה.

ג.  לאחר אישור ההיתר > בדיקת בטיחות בהתאם לתכנון.
עד 30 ימי עבודה (אלא אם כן יש צורך במכון בקרה).

ד. דרישת תשלום: אגרות בניה, היטלים והשבחות.
עד 10 ימי עבודה. ההיקף תקף ל 3 שנים.

הכנת הבקשה להיתר

את הקשה מתכנן אדירכל. הכנת הבקשה מצריכה גם אישורים לפי צורך.

מבקשים מידע להיתר מהוועדה המקומית לתכנון ובניה

את המידע מבקשים לאחר שהחלטנו מה אנחנו רוצים לבנות > הבדיקה לוקחת כ 35 ימים > המידע תקף לשנתיים  מיום קבלתו.

פניה לעורך בקשה מוסמך

עורך בקשה מוסמך הינו בדרך כלל: מהנדס, אדריכל או הנדסאי (בניין או אדריכלות).

לא ניתן להגיש בקשה עצמאית. רק עורך בקשה מוסמך יכול להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

בנוסף לפיקוח של מי שאחראי על הבניה, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תפקח גם על הבניה.

באם הבניה תקינה, בסיום הבניה תינתן תעודת גמר ע"י הוועדה המקומית.

מה זה היתר בניה?

היתר בנייה (נקרא בעבר רישיון בניה) הוא האישור שניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימוש במקרקעין.

מה הם ההליכים לקבלת היתר בניה?

√  הוכחת בעלות על הקרקע.

√ במבנה משותף / קרקע משותפת חלה חובה על החתמת 75% מהבעלים מבעלי הזכויות.

תוספת בניית ממ"ד מחייבת השגת רוב של 60%.

 הפעלת תקנה 2א' מאפשרת להגיש תוכניות אם לא הושג הרוב הדרוש. במקרה זה ישלחו מכתבים רשומים לאלה שלא חתמו, עם אפשרות להתנגד. תקנה 2א' תפקידה למנוע מצב שהתנגדות משיקולים לא רלוונטיים תמנע מאדם להרחיב את ביתו.

√ לצורך הקמת מבנה יש להגיש מפה טופוגרפית של אתר הבנייה. מפה מעודכנת שנערכה ע"י מודד מוסמך, עד חצי שנה לפני מועד הבקשה להיתר.

√ הגשת תוכנית שמפרטת את תכנית הבניה והגשתה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, חתומים ע"י האדריכל המהנדס והשכנים.

√ במקרה שדרושה הקלה יש לבצע פרסום בשלושה עיתונים. פרסום בשני עיתונים נפוצים בתפוצה ארצית ופרסום במקומון שמופץ אחת לשבוע לפחות. ביישוב ערבי או באזור שמתגוררים בו דוברי השפה הערבית ההודעה תפורסם בנוסף גם בעיתון בשפה הערבית. כמו כן, המבקש הקלה ישלח בדואר רשום את נוסח ההקלה לכל המגרשים הגובלים, ועליו להציב שלט בולט בחזית הקרקע או הבניין.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מאפשרת להגיש התנגדויות לתוכנית – את ההתנגדויות יש להגיש עד 14 יום מהתאריך האחרון של הפרסום. ניתן לערער עד  30 יום בפני ועדת ערר על החלטת הוועדה המקומית.

אישור רשויות הג"א למרחב מוגן; אישור בזק וחברת החשמל, אישור לתקינות חומרי הבנייה, אישור רשות העתיקות,  אישור תוכנית ביוב, אישור שירותי כבאות והצלה ותשלום אגרות הבנייה והיטל השבחה.

יש חובת היתר בניה במקרים הבאים:

√ בניית בניין חדש או הריסתו של בניין קיים.

√ כל שינוי חיצוני או תוספת לבניין קיים. לדוגמא: חניה מקורה, הקמת גדר, סככה, פרגולה, תוספת בנייה.

√ שינויים פנימיים שפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת. התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.

√ שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים.

√ הצבת מבנה זמני, העמדת מחסן פריק, מכולות, מבנים ניידים, שלטים וכו'.

√ כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.

בקשה מצומצמת

כל עבודה  שאינה משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו.